การ Activate License

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Help

คลิก License

Step2

จะแสดงหน้าต่าง License ขึ้นมา ให้กด Activate

Step3

รอก activation key ( รหัสใบอนุญาติ )

กด Ok

Step4

การ Activate License เสร็จสิ้น

Did this answer your question?