การเชื่อมต่อ Google Meet

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Settings

Step2

เลือกเมนู Online Meetings และ General

กด Add เลือก Google Meet

กด Remove เมื่อต้องการ ลบ

* บัญชี Google Meet ของคุณมักจะเชื่อมต่อกับ eM Client ตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google เรียนรู้วิธีเพิ่มบัญชี Google ที่นี่

Did this answer your question?