การเชื่อมต่อ Microsoft Team

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Settings

Step2

เลือกเมนู Online Meetings และ General

กด Add เลือก Microsoft Team

กด Remove เมื่อต้องการ ลบ

Step3

คุณจะได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี MS Teams ด้วยข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสำหรับบริการ

ป้อน บัญชี และ รหัสผ่าน

จากนั้นกด Next

Step4

จากนั้นคุณต้องยอมรับการอนุญาตสำหรับ eM Client

กด Accept

Step5

การเชื่อมต่อ Microsoft Team เสร็จสิ้น

Did this answer your question?