การเชื่อมต่อ Zoom

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Settings

Step2

เลือกเมนู Online Meetings และ General

กด Add เลือก Zoom

Step3

Zoom ต้องการสิ่งที่เรียกว่าการอนุมัติล่วงหน้าเพื่อเพิ่มไปยัง eM Client

หากคุณเป็นผู้ใช้รายเดียวที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับบัญชี Zoom ของคุณ คุณจะต้องคลิกปุ่ม อนุมัติล่วงหน้าก่อน จากนั้นจึงสามารถอนุญาต บัญชี eM Client

คลิก Allow

Step4

หากคุณไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบสำหรับบัญชี Zoom หรือ eM Client ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าใน Zoom โดยองค์กรของคุณ หมายความว่าคุณจะต้องตั้งค่า Zoom ใน eM Client สองครั้ง: ขั้นแรกให้ส่งการอนุมัติล่วงหน้า ขอให้เพิ่มบริการ Zoom จริง ๆ

คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

a. เริ่มแรกให้ลองเพิ่ม Zoom ไปที่ eM Client
b. ส่งคำขออนุมัติไปยังผู้ดูแลระบบ Zoom
c. คลิกยกเลิกใน eM Client เนื่องจากแอปพลิเคชันถูกล็อคในขณะที่กำลังขอการอนุมัติ
d. รอให้คำขอได้รับการอนุมัติ (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อได้รับอนุมัติ)
e. เพิ่ม Zoom ไปยัง eM Client อีกครั้ง

 

Step5

การเชื่อมต่อ Zoom เสร็จสิ้น

Did this answer your question?