การเพิ่ม Notes

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

การเพิ่มบันทึก มีด้วยกันสามวิธี

วิธีที่หนึ่ง ไปที่   จุดสามจุด เลือก Notes 

คลิกที่บรรทัดบนสุด (Click to add new note) พิมพ์ ชื่อ โน้ตแล้วกด Enter นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเพิ่มโน้ตใหม่

วิธีที่สองคือ คลิกที่ปุ่มลูกศรด้านข้าง + New แล้วเลือก Note...

หรือเพียงแค่คลิก ปุ่ม +New  เมื่ออยู่ในส่วนNote

วิธีที่สามคือ คลิกขวาที่พื้นที่ว่างด้านล่างโน้ตอื่นของคุณ แล้วเลือก New Note

กล่อง โต้ตอบสร้างและแก้ไข โน้ตจะเปิดขึ้น

Step2

ตั้งหัวข้อ Note เมื่อคลิกที่หัวข้อ จะปรากฎกล่องให้กรอกรายละเอียด

เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึก กด Save เพื่อบันทึก

กด Forward  จะสร้างอีเมลใหม่จากบันทึกย่อที่คุณสร้างขึ้น หัวเรื่องของอีเมลจะเป็นหัวเรื่องของNoteและเนื้อความของอีเมลจะเป็นเนื้อความของNote

กด Edit เพื่อแก้ไขบันทึก

กด Delete เมื่อต้องการลบ

Did this answer your question?