การเพิ่ม Task

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

การเพิ่มTask มีด้วยกันสามวิธี

วิธีที่หนึ่ง ไปที่    จุดสามจุด เลือก Task

คลิกที่บรรทัดบนสุด (Click to add new note) พิมพ์ ชื่อTaskแล้วกด Enter นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเพิ่มงานใหม่

วิธีที่สองคือ คลิกที่ปุ่มลูกศรด้านข้าง + New แล้วเลือก Task...

หรือเพียงแค่คลิก ปุ่ม + New  เมื่ออยู่ในส่วนTask

วิธีที่สามคือ คลิกขวาที่พื้นที่ว่างด้านล่างTaskอื่นของคุณ แล้วเลือก New Task

กล่อง โต้ตอบสร้างและแก้ไข งานจะเปิดขึ้น

Step2

กรอกหัวข้อและรายละเอียดของงาน ซึ่งคล้ายกับการเพิ่ม Event ใน Calendar

แต่จะมีในส่วน Status ระบุว่างานของคุณอยู่ในขั้นตอนใด

Complete ระบุความคืบหน้าของงานเป็นเปอร์เซ็น

Assign to  มอบหมายงานให้กับผู้ติดต่อของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ และคำเชิญจะถูกส่งไปยังพวกเขา

Note  สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละงาน

กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว กด Save & Close

Step3

หน้านี้แสดงรายละเอียดงานของคุณ

โดยสามารถ แก้ไข ลบ หรือ คลิก Mark as completed เมื่องานเสร็จสิ้น

Did this answer your question?