การเพิ่มบัญชี Google Workspace

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Accounts

Step2

กดที่  + Add Accounts

Step3

กรอกบัญชี Google Workspace จากนั้นกด Start หรือ Next

Step4

ป้อนชื่อบัญชีที่จะแสดงและคลิก Next

Step5

ระบบจะถามว่าคุณต้องการตั้งค่าการเข้ารหัส PGP สำหรับบัญชีของคุณหรือไม่

หากไม่ต้องการ กด “Continue without encryption” หรือดูการตั้งค่าเพิ่มเติมไดที่นี่

จากนั้น กด Next

Step6

สามารถเปลี่ยน Accounts avatar ได้โดยกดที่ Change...

สามารถเปิด/ปิดบริการบัญชีนี้ได้ที่นี่ ( Mail , Calendar , Contacts , Chat ) การตั้งค่าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในเมนู > Accounts

Sync Options การตั้งค่านี้ทำใหสามารถซิงโครไนซ์เฉพาะอีเมลใหม่ล่าสุด
จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วยกรอบเวลาที่กำหนดขึ้นเอง  

เมื่อตั้งค่ารายละเอียดเรียบร้อยแล้ว กด Finish

Step7

ความปลอดภัยของ OAuth กำหนดให้คุณต้องยืนยันการอนุญาต eM Client เพื่อซิงโครไนซ์บัญชีของคุณคลิก อนุญาต

เพื่อแชร์ข้อมูลจากบัญชีของคุณกับแอปพลิเคชัน

Step8

การเพิ่มบัญชี Google Workspace เสร็จสิ้น

Did this answer your question?