การเพิ่มบัญชี Zoho Mail & Workplace

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Accounts

Step2

กดที่  + Add Accounts

Step3

กรอกบัญชี Zoho Mail & Workplace  และกรอก Password

จากนั้นกด Start หรือ Next

Step4

ป้อนชื่อบัญชีที่จะแสดงและคลิก Next

Step5

ระบบจะถามว่าคุณต้องการตั้งค่าการเข้ารหัส PGP สำหรับบัญชีของคุณหรือไม่

หากไม่ต้องการ กด “Continue without encryption” หรือดูการตั้งค่าเพิ่มเติมไดที่นี่

จากนั้น กด Next

Step6

สามารถเปลี่ยน Accounts avatar ได้โดยกดที่ Change...

สามารถเปิด/ปิดบริการบัญชีนี้ได้ที่นี่ ( Mail, Calendar, Notes, Contacts ) การตั้งค่าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในเมนู > Accounts

Sync Options การตั้งค่านี้ทำใหสามารถซิงโครไนซ์เฉพาะอีเมลใหม่ล่าสุด
จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วยกรอบเวลาที่กำหนดขึ้นเอง  

เมื่อตั้งค่ารายละเอียดเรียบร้อยแล้ว กด Finish

Step7

การเพิ่มบัญชี Zoho Mail & Workplace เสร็จสิ้น

Did this answer your question?