การกำหนด Navigation Panel

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

คุณสามารถเพิ่มหรือลบ แผงการนำทางเอง โดยคลิกขวาี่  จุดสามจุด

แล้วเลือก Customize Navigation Panel

หรือ คลิกขวาที่จุดสามจุด เลือก  Navigation Options...

Step2

จากนั้นจะแสดง หน้าต่างให้คุณกำหนดแผงการนำทาง

คุณสามารถ เพิ่ม Items โดยการกด Add 

หรือ ลบ Items โดยการกด Remove

สามารถจัดลำดับได้ โดยการ กดลูกศร ขึ้น และ ลง

กด Ok เมื่อกำหนดเสร็จสิ้น

Step3

โดยคุณสามารถตั้งค่า ได้เช่นเดียวกันในแท็บมุมล่างขวา

Did this answer your question?