การส่งต่ออีเมล์ (Forward mail)

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

การส่งต่ออีเมล์ที่ได้รับ เลือกอีเมล์ที่ต้องการส่งต่อ

กดที่ Forward เพื่อส่งต่ออีเมลฉบับนี้ไปยังผู้รับใหม่

Step2

ถ้ากดที่ Forward จะปรากฎหน้าต่างการส่งต่ออีเมล

เลือกผู้รับ เปลี่ยนหัวเรื่อง และเพิ่มเนื้อหาที่คุณต้องการส่งต่อ โดยที่ด้านล่างจะเป็นเนื้อหาของอีเมลต้นฉบับ

กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว กด Send

Step3

การส่งต่ออีเมลคุณสามารถเลือกส่งได้สามแบบดังนี้

วิธีเเรก คือกด Forward เป็นการส่งต่ออีเมลพร้อมกับอีเมลต้นฉบับ การส่งด้วย
วิธีนี้จะแสดง Forward Header ที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่า Replies and Forwards

วิธีที่สอง คือกดที่เครื่องหมายด้านข้างปุ่ม Forward เลือก Forward as Attachment... เป็นการส่งต่ออีเมลพร้อมกับแนบไฟล์ต้นฉบับ  

วิธีที่สาม คือกดที่เครื่องหมายด้านข้างปุ่ม Forward เลือก Forward as Original...
เป็นส่งต่ออีเมลต้นฉบับ

Did this answer your question?