การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

โฟลเดอร์การค้นหา ทำให้คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ด้วยกฎที่กำหนด
ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะกรองอีเมลเฉพาะออกจากโฟลเดอร์รายการโปรด

หากคุณได้รับอีเมลใหม่ที่เป็นไปตามกฎของ โฟลเดอร์การค้นหา ที่คุณสร้างขึ้น อีเมลนั้นจะถูกรวมไว้ในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ 

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ การค้นหาสำหรับข้อความ งาน กิจกรรม และรายชื่อติดต่อได้อีกด้วย

โฟลเดอร์การค้นหา จะไม่แสดงจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน


การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา   

Step1

คุณมี 3 ตัวเลือกในการสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

1. คลิกที่ Menu > Edit > Find (ทางลัด Ctrl + Shift + F) และกำหนดกฎสำหรับโฟลเดอร์การค้นหา

2. คลิกขวาที่ปุ่มSearch Folderแล้วเลือกNew Item...

3. เปิด ป๊อปอัป การค้นหาขั้นสูง ถัดจากแท็บ ค้นหาและ (หลังจากตั้งค่ากำหนดของคุณ) คลิกปุ่ม สร้าง Create Search Folder...

Step2

คุณสามารถเพิ่มอาร์กิวเมนต์อื่นๆ ได้โดยคลิกที่ข้อความเลือกฟิลด บรรทัดใหม่จะปรากฏในรูปแบบภาพของหน้าต่าง

คุณสามารถปรับแต่งกฎได้ตามต้องการ โดยคุณสามารถพิ่มข้อมูลได้มากกว่า
หนึ่งค่า ตัวอย่างเช่น ในภาพ (Tag) มี 2 แท็กที่เลือกแตกต่างกัน หมายความว่า ข้อความค้นหาจะค้นหาอีเมลภายใน 2 แท็กนี้

Step3

เสร็จสิ้นให้คลิกที่ ปุ่ม Create Search Folder... จากนั้น ตั้งชื่อโฟลเดอร์

กด Ok เพื่อสร้างโฟลเดอร์

Step4

เมื่อสร้าง โฟลเดอร์การค้นหา แล้ว โฟลเดอร์นั้นจะปรากฏในส่วนอีเมล
ของแถบนำทาง โฟลเดอร

การค้นหาสามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบหรือแก้ไขได้โดยคลิกขวา > Properties...

Step5

การสร้าง Search Folder เสร็จสิ้น Email ที่ตรงตามกฏที่ตั้งค่าไว้

จะมารวมที่โฟลเดอร์การค้นหาอัตโนมัติ

Did this answer your question?