การตั้ง Email Signature

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Settings

Step2

เลือกเมนู Mail และคลิก Templates and Signatures

กด Signatures...

Step3

เมื่อคลิกที่ปุ่ม Signatures... หน้าต่างSignatures จะปรากฏขึ้น

โดยสามารถแก้ไขและลบหรือสร้างลายเซ็นใหม่ ได้ที่นี่

สร้างลายเซ็นใหม่ คลิกที่ + New

Step4

ป้อน ชื่อลายเซ็น ของคุณ และ เพิ่มหรือปรับแต่งลายเซ็นของคุณ

เสร็จแล้ว กด Save

Step5

ตัวอย่างลายเซ็นของคุณจะปรากฏในหน้า Signatures

Step6

กลับมาที่หน้า Settings ในการตั้งค่า Signatures

คุณสามารถตั้งค่าได้โดยมีลายละเอียดดังนี้

1. เลือกลายเซ็นสำหรับบัญชี  

เลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้ลายเซ็น ที่เลือกในกล่องแก้ไขด้านล่าง

2. ลายเซ็นสำหรับจดหมายใหม่  

เมนูแบบเลื่อนลงนี้ประกอบด้วยรายการลายเซ็น ที่คุณบันทึกไว้ ทั้งหมด เลือกหนึ่งรายการเพื่อใช้กับข้อความใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น

3. ลายเซ็นสำหรับการตอบกลับ   

เมนูแบบเลื่อนลงนี้ประกอบด้วยรายการลายเซ็น ที่คุณบันทึกไว้ ทั้งหมด เลือกหนึ่งรายการที่จะใช้กับอีเมลตอบกลับทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น

4. ลายเซ็นสำหรับส่งต่อ

เมนูแบบเลื่อนลงนี้ประกอบด้วยรายการลายเซ็น ที่คุณบันทึกไว้ ทั้งหมด เลือกหนึ่งรายการเพื่อใช้กับอีเมลส่งต่อทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น

5. ตำแหน่งลายเซ็น

เลือกตำแหน่งที่ต้องการให้ ลายเซ็น แสดง

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว กด Save & Close

Step7

เมื่อเข้าหน้า New Message ลายเซ็นที่คุณตั้งค่าไว้จะแสดงอัติโนมัต

โดยคุณสามารถเลือกรูปแบบลายเซ็น ได้โดยคลิกที่ไอคอน

Did this answer your question?