การตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

คลิกที่ปุ่ม Menu เลือก Setting...

Step2

ไปที่เมน Mail > Automatic Archiving

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บถาวร ในหัวข้อง Account Preferences

Step3

จากนั้นคุณสามารถกำหนดความถี่ในการเก็บถาวรและอายุของข้อความเก่ากว่า

คลิกเปิด Enable automatic Archiving เพื่อทำการเก็บถาวรอัตโนมัติ

จากนั้น คลิก Apply และ Save & Close

Did this answer your question?