การตั้งค่าทั่วไป

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Setting

Step2

ส่วนย่อยของGeneral คือ การตั้งค่าทั่วไปหรือGeneral ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้

ทั่วไป, การซิงโครไนซ์, หน้าต่างการทำงาน, แอปพลิเคชันอีเมลเริ่มต้น

 General 

ย่อขนาดแอปพลิเคชันลงในถาด   ( Minimize application to tray )  โดยปกติแล้ว พฤติกรรมเริ่มต้นของหน้าต่างแอปพลิเคชันเมื่อย่อเล็กสุด (เช่น โดยการกดปุ่มขีด ที่มุมบนขวาของหน้าต่างแอปพลิเคชัน) หน้าต่างจะไปที่แถบงาน แต่เมื่อมีการทำเครื่องหมายในช่องนี้ แอปพลิเคชันจะย่อขนาดไปที่ถาดที่มุมขวาล่างของแถบงานแทน หากต้องการคืนค่าหน้าต่างแอปพลิเคชัน ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของแอปพลิเคชัน (ในรูปซองจดหมายสีส้ม) ในถาด

ปิดแอปพลิเคชันลงในถาด   ( Close application to tray )  เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ แอปพลิเคชันจะย่อขนาดลงถาด (แทนที่จะปิด) เมื่อคุณคลิกปุ่มปิด (กากบาท) หากต้องการกู้คืนหน้าต่างแอปพลิเคชัน เพียงดับเบิลคลิกที่ไอคอนในถาด

เรียกใช้เมื่อเริ่มต้น Windows   ( Run on Windows startup )  เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ eM Client จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้น Windows

ล้างถังขยะที่ทางออก   ( Empty Trash on exit )  เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะตั้งค่าแอปพลิเคชันให้ล้างข้อมูลในถังขยะโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณออกจากแอปพลิเคชัน

แสดงโฟลเดอร์โปรด ( Show Favorite Folders )  คุณสามารถซ่อนโฟลเดอร์รายการโปรดจากมุมมองหลักได้โดยยกเลิกการเลือกช่องนี้

แสดงโฟลเดอร์ในเครื่อง   ( Show Local folders )  ยกเลิกการเลือกช่องนี้ คุณจะสามารถซ่อนโฟลเดอร์ในเครื่องจากมุมมองหลักได้

แสดงเมื่อเริ่มต้น ( Show on startup )  ที่นี่คุณสามารถเลือก (จากเมนูแบบเลื่อนลงต่อไปนี้) ตามภาพด้านล่าง ที่คุณต้องการให้แสดงในแผงกลางเมื่อเริ่มต้น

Synchronization 

ซิงโครไนซ์รายการเมื่อเริ่มต้น  เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ แอปพลิเคชันจะซิงโครไนซ์รายการของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อเริ่มต้น

ซิงโครไนซ์รายการทุกๆ X นาที  ทำเครื่องหมายในช่องนี้เพื่อซิงโครไนซ์รายการของคุณโดยอัตโนมัติทุกๆ X นาที การดำเนินการนี้จะดำเนินการทุก ๆ นาทีที่กำหนด และคุณสามารถเปลี่ยนความถี่นี้ได้ในช่องตัวเลขทางด้านขวาของช่องทำเครื่องหมาย


หมายเหตุ: บัญชี IMAP และ EWS จะซิงโครไนซ์แม้จะอยู่นอกช่วงเวลานี้ หากเซิร์ฟเวอร์
พุชการอัปเดต

Operations Window   

แสดงหน้าต่างในการส่งและรับ   

เมื่อเลือกแล้ว  หน้าต่างการทำงานจะปรากฏขึ้นโดยแสดงรายละเอียดการทำงาน ระหว่างการส่งและรับอีเมล

ซ่อนหน้าต่างเมื่อส่งและรับเสร็จสิ้น  เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ หน้าต่างการทำงานจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหลังจากส่งและรับอีเมล

แสดงหน้าต่างเมื่อเกิดข้อผิดพลาด  เมื่อตรวจสอบแล้ว หน้าต่างการดำเนินการจะปรากฏขึ้นเมื่อพบข้อผิดพลาดระหว่างการส่งและรับอีเมลเท่านั้น

 Default email application   

แอปพลิเคชันอีเมลเริ่มต้น  

คลิกที่ปุ่มสร้างค่าเริ่มต้น เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไคลเอนต์อีเมลเริ่มต้น

Did this answer your question?