การถอดและย้าย License

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู Help

คลิก License

Step2

จะแสดงหน้าต่าง License ขึ้นมา ให้กด Deactivate

Step3

กด Yes เพื่อยืนยันการถอดถอน License

Step4

กด Close เป็นการถอดLicense เสร็จสิ้น

หรือกด Get License หากต้องการรับLicense อื่นๆ

Step5

การถอดLicense สำเร็จ

หากต้องการย้ายเครื่อง สามารถนำ Key ไป Activate ที่เครื่องอื่นได้เลย ดูวิธีการได้ที่นี่

Did this answer your question?