วิธีการ Export ข้อมูล

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

การ Export email เป็นไฟล์ .eml

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู File

คลิก Export

Step2

เลือก Export emails to .eml file

และคลิก Next

Step3

เลือกบัญชี ในกรณีที่มีมากกว่า 1 บัญชี

เลือกรายการที่ต้องการส่งออก หรือคลิก Check all เพื่อเลือกรายการทั้งหมด

และคลิก Next

Step4

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อบันทึกไฟล์ .eml โดย 

คลิก Browse > เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ กด Finish

Step5

รอจน Export เสร็จ จากนั้นคลิก Ok และกด Finish

การ Export เสร็จสิ้น

Did this answer your question?