วิธีการ Import ข้อมูลจาก MS Outlook

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ Menu มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกที่เมนู File

คลิก Import

Step2

ะแสดงหน้าต่าง Import เลือกที่ Microsoft Outlook

คลิก Next

Step3

เลือก Import whole account(s) เมื่อคุณต้องการย้ายข้อมูลบัญชีที่มีข้อมูลทั้งหมด

เลือก Import selected folders เมื่อคุณต้องการนำเข้าโฟลเดอร์ หรือรายการเฉพาะ

จากนั้น คลิก Next

Step4

นำเข้าทั้งบัญชี   

เลือกบัญชี ที่ต้องการนำเข้า

คุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการนำเข้า รายการใด รายการหนึ่งจากบัญชีที่เลือก (email messages, tasks, contacts, events, tags)

จากนั้นกด Finish

Step5

นำเข้าไฟล์ข้อมูล PST ที่เลือก  

ด้วยการเลือกนำเข้าไฟล์ข้อมูล PST ที่เลือก คุณจะสามารถนำเข้า

ข้อมูลของคุณได้โดยตรงจากไฟล์ PST ในขณะที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง MS Outlook

คลิกที่ Next เพื่อไปยังหน้าต่างถัดไป

Step6

เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนำเข้าและคลิกที่ปุ่ม Next

Step7

คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการนำเข้ารายการไปยังโฟลเดอร์เริ่มต้นในบัญชี

ที่ระบุ หรือนำเข้าข้อมูลไปยังโฟลเดอร์เฉพาะ

คลิกที่ ปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการนำเข้าจากMS Outlook

Did this answer your question?