วิธีการสร้างกฏ ( Rule )

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

คลิกที่ปุ่ม Menu เลือก Rules...

Step2

หน้าต่าง Rule จะปรากฏขึ้น

เพิ่ม กฏใหม่ โดยการกด +New rule

Step3

กฎประกอบด้วย 4 ส่วน คือ เงื่อนไขการเรียกใช้ เงื่อนไข การดำเนินการ และข้อยกเว้น ( invocation condition, condition, action, exception.)

เงื่อนไขการเรียกใช้ ( Invocation Condition ) กฎจะถูกเรียกใช้เมื่อได้รับเมลหรือเมื่อส่งเมล คลิกที่คำที่ขีดเส้นใต้ที่ได้รับเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการเรียกใช้

เงื่อนไข ( Condition ) เงื่อนไขทางตรรกะซึ่งเมื่อพบจะทำให้เกิดกฎ

การดำเนินการ ( Action ) การดำเนินการกับข้อความที่เหมาะสมกับกฎ

ข้อยกเว้น ( Exception ) เงื่อนไขที่ทำหน้าที่เป็นข้อยกเว้นของกฎ

1.ย้ายข้อความจากใครบางคนไปยังโฟลเดอร์ (Move message from someone to a folder )

received, people, folder คลิกที่คำที่ขีดเส้นใต้แต่ละคำเพื่อกำหนดว่าเมื่อใด
รับ ( received )กฎจะถูกนำไปใช้ อีเมลมาจากใคร ผู้คน ( people ) และโฟลเดอร์ ( folder ) ใดที่คุณต้องการให้อีเมลถูกย้ายไป

2. ย้ายข้อความด้วยคำที่กำหนดในเรื่องไปยังโฟลเดอร์ ( Move message with defined words in subject to a folder )

received, word, folder คลิกที่คำหลักแต่ละคำเพื่อกำหนดว่าเมื่อใด
รับ ( received ) กฎจะถูกนำไปใช้ ซึ่งมี คำ ( word )ในเรื่องและโฟลเดอร์ 
( folder ) ที่คุณต้องการให้อีเมลถูกย้ายไป

3. ย้ายข้อความที่มีคำที่กำหนดไว้ในเนื้อหาไปยังโฟลเดอร์ ( Move message with defined words in body to a folder )

received, word, folder  คลิกที่คำหลักแต่ละคำเพื่อกำหนดว่าเมื่อใดรับ ( received )
กฎจะถูกนำไปใช้ ซึ่งมี คำ ( word )ในเนื้อหาของข้อความ และโฟลเดอร์ ( folder )  ที่คุณต้องการให้อีเมลถูกย้ายไป

4. ย้ายข้อความสแปมไปยังโฟลเดอร์สแปม (กฎท้องถิ่นเท่านั้น) ( Move spam messages to Spam folder ( Local rule only ) )

 received, X-Spam-Status: Yes, X-Spam: yes, Junk E-mail

5. ตั้งแท็กสำหรับข้อความจากใครบางคน (ไม่สามารถใช้ได้กับ IceWarp)
( Set tag for message from somebody )

ได้รับจากแท็ก คลิกที่คำหลักแต่ละคำเพื่อกำหนดว่าเมื่อใด รับ ( received ) กฎจะถูกนำไปใช้ ผู้ส่ง จากผู้คน (from people) และแท็ก ( Tag ) ใดที่จะถูกกำหนดให้กับข้อความดังกล่าวทั้งหมด

6. ใช้กฎที่กำหนดเองกับข้อความที่ฉันได้รับ ( Apply custom rule on message I receive )

เมื่อใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถปรับแต่งกฎที่จะใช้กับข้อความที่ได้รับ ตรวจสอบ
เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่คุณต้องการรวมไว้ในกฎ จากนั้นระบุค่าโดยคลิกที่ข้อความ
สีน้ำเงินที่ขีดเส้นใต้

7. ใช้กฎที่กำหนดเองกับข้อความที่ฉันส่ง (กฎท้องถิ่นเท่านั้น) ( Apply custom rule on message I send (Local rule only) )

เมื่อใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถปรับแต่งกฎที่จะใช้กับข้อความที่ส่ง ตรวจสอบ
เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่คุณต้องการรวมไว้ในกฎ จากนั้นระบุค่าโดยคลิกที่ข้อความ
สีน้ำเงินที่ขีดเส้นใต้  

เมื่อเลือกและตั้งค่าเสร็จแล้ว กด Next เพื่อเลือกกฏเพิ่มเติม

หรือ กด Finish เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

 

Step4

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมให้กับกฎของคุณได้ที่นี่ กฎประกอบด้วยคำหลักและคุณสามารถรวมคำหลักเหล่านี้เพื่อสร้างกฎที่ซับซ้อนได้ตามอำเภอใจ

โดยการตรวจสอบเงื่อนไขที่คุณต้องการจากรายการ และคลิกที่คำที่ขีดเส้นใต้

องค์ประกอบกฎที่มีอยู่ประกอบด้วย

 • ด้วยคำศัพท์ที่พบในเรื่อง

 • จากผู้คน

 • ประมวลผลด้วยบัญชี

 • ส่งถึงฉันเท่านั้น

 • ชื่อของฉันอยู่ในช่องถึง

 • ชื่อของฉันอยู่ในช่อง Cc

 • ชื่อของฉันอยู่ในช่องถึงหรือสำเนาถึง

 • ชื่อของฉันไม่ได้อยู่ในช่องถึง

 • ส่งถึงผู้คน

 • ด้วยถ้อยคำที่พบในเนื้อความ

 • ด้วยคำที่พบในเนื้อความหรือเรื่อง

 • ด้วยคำที่พบในส่วนหัว

 • ที่มีขนาดในขอบเขตที่กำหนด

 • มีไฟล์แนบ

Step5

เมื่อใช้เงื่อนไข from people คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลแบบเต็ม เฉพาะโดเมนหรือส่วนเล็กๆ ของที่อยู่อีเมลโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้ 

 • คู่ที่เหมาะสม

 • โดเมน

 • ประกอบด้วย

 • เริ่มต้นด้วย

 • ลงท้ายด้วย

 • สัญลักษณ์แทน

Step6

Actions  

 • ย้ายไปยังโฟลเดอร์

 • ย้ายสำเนาไปยังโฟลเดอร์

 • ลบจดหมาย

 • ลบจดหมายอย่างถาวร

 • ส่งต่อไปยังผู้คน

 • ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว

 • หยุดการประมวลผลกฎอื่นๆ

 • ตั้งแท็ก

 • ข้ามการแจ้งเตือน

Step7

Exceptions  

 • ยกเว้นคำที่พบในหัวเรื่อง

 • ยกเว้นจากผู้คน

 • เว้นแต่ส่งมาให้ข้าพเจ้าเท่านั้น

 • ยกเว้นเมื่อชื่อของฉันอยู่ในช่องถึง

 • ยกเว้นเมื่อชื่อของฉันอยู่ในช่อง Cc

 • ยกเว้นเมื่อชื่อของฉันอยู่ในช่องถึงหรือสำเนาถึง

 • ยกเว้นชื่อของฉันไม่ได้อยู่ในช่องถึง

 • ยกเว้นส่งถึงคน

 • เว้นเสียแต่ถ้อยคำที่พบในเนื้อความ

 • เว้นเสียแต่คำที่พบในเนื้อความหรือหัวเรื่อง

 • ยกเว้นคำที่พบในส่วนหัว

 • ยกเว้นมีขนาดในขอบเขตที่กำหนด

 • ยกเว้นเมื่อข้อความมีไฟล์แนบ

Step8

สุดท้าย ให้คลิก Next เพื่อตั้งชื่อกฎและเลือกว่าคุณต้องการเปิดใช้งาน
กฎทันทีหรือไม่ คลิก Finish และบันทึกกฎใหม่ของคุณ

Did this answer your question?