วิธีตรวจสอบ Log

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

คลิกที่ปุ่ม Menu เลือก Operations...

Step2

หน้าต่าง Operations จะปรากฏขึ้น ประกอบไปด้วย Operation, Errors, Log

คุณสามารถดูการดำเนินการที่กำลังดำเนินอยู่ ข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจปรากฏ

ขึ้น หรือ บันทึกการทำงานที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหา

คลิกที่ Log เพื่อดูlogการใช้งาน

กดปุ่ม Copy Log เพื่อคัดลอก หรือ กดปุ่ม Clear Log เพื่อล้างข้อมูลlog ทั้งหมด

Did this answer your question?