ยกเลิกการส่งใน eM Client

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

คลิกที่ปุ่ม Menu เลือก Setting...

Step2

ไปที่เมน Mail > Send

เปิดใช้งานยกเลิกการส่ง ( Enable Undo Send )

ข้อความทั้งหมดจะถูกระงับเป็นเวลา 3, 5 หรือ10 วินาที ตามที่คุณตั้งค่า กด Apply

ดังนั้นคุณสามารถกด ปุ่ม เลิกทำ (Undo) เพื่อส่งคืนข้อความไปยังโฟลเดอร์แบบร่าง (Drafts)และแก้ไข

Send   

Send messages immediately

ทำเครื่องหมายในช่องนี้เพื่อส่งอีเมลของคุณทันทีที่คุณคลิก ปุ่ม Send

มิฉะนั้น ข้อความจะถูกเก็บไว้จนกว่าคุณจะคลิกปุ่ม Send and Receive All บนแถบเครื่องมือ

คุณสามารถตั้งค่าได้ หากคุณปิดหน้าต่างการส่งอีเมล

Step3

เมื่อคุณส่ง อีเมลจะมีแจ้งเตือนเด้งขึ้นด้านล่าง โดยคุณสามารถกด Undo เพื่อยกเลิกการส่งได้

Step4

คุณสามารถส่งใหมได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการ ในโฟลเดอร์ Drafts

Did this answer your question?