การ Add Contact

MM
Written by Mail Master
Updated 10 months ago

เลือก Audience และคลิก Contact

สามารถเลือก Add ได้ 2 วิธี

1.Upload Contact (โดยต้องเป็นไฟล์ zip, csv, json, xml )

2.Add Contact แบบปกติ

Did this answer your question?