บัญชีผู้ใช้ (ACCOUNT)

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step 1 

คลิกที่ชื่อผู้ใช้ แล้วเลือก “My Account” 

Step 2

1. Account จะแสดงจำนวนอีเมลที่สามารถส่งออกได้ รวมถึง Limit Contact

2. Profile สำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่ของผู้ใช้งาน รวมไปถึง เปลี่ยนแปลง password การเข้าใช้งานระบบ

3. Security ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน สามารถแก้ไข Email , Password และ การตั้งค่า Authentication

4. Help เพื่อติดต่อไปยังฝ่ายเครือข่ายและระบบ หรือ ฝ่ายบริการลูกค้า

5. ปุ่ม Log out เพื่อออกจากระบบ

Did this answer your question?