เริ่มต้นการใช้งาน ELASTIC EMAIL MARKETING

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

Login เข้าสู่ระบบ Elastic Email Marketing 

กรอก Email& Password และ คลิก “Log In”

Step2

เมื่อ Login เข้ามาหน้าแรกจะพบกับหน้า Start

ประกอบด้วย

แถบเมนูการใช้งานทางด้านซ้าย

ด้านมุมซ้ายล่าง ประกอบด้วย  เมนู Account เมนู Help  และ Log out

ผู้ใช้สามารถเลือกจัดการงานต่าง ๆ ผ่านปุ่มตัวเลือกในหน้า Start

เช่น การ Upload Contacts list , Create Template , Send Campaign และจัดการโดเมน 

Did this answer your question?