การ Resubscribing your contact

MM
Written by Mail Master
Updated 10 months ago

Step 1

คลิกที่หัวข้อ Setting ด้านซ้ายมือ

จากนั้นทำการคลิกที่ Manage unsubscribe

Step 2

ดูในส่วน Subscription link

ให้ทำการ copy link ส่งไปยัง contact ที่ต้องการ Resubscribe

Step 3

ให้ผู้รับใส่ข้อมูล email , first name , last name และคลิก subscribe

Step 4

จากนั้นผู้รับจะได้รับ email สำหรับกดยืนยัน

หลังจากกดยืนยันเรียบร้อย สถานะผู้รับจะเปลี่ยนจาก unsubscribe เป็น Active

Did this answer your question?