สร้าง FORMS

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step 1 

กดเลือก Formsนเมนู Audience

หน้านี้ประกอบด้วย My Forms จะรวม Forms ทั้งหมดที่ได้สร้างไว้

และ Gallery Forms รวมรูปแบบ Forms ไว้ให้เลือกใช้งาน

ด้านบน ปุ่ม Search (สำหรับ ค้นหา Forms) และ ปุ่ม Create Forms

Step 2

เมื่อคลิก Create และจะพบกับเมนูตามนี้

1. Form สามารถปรับแต่ง รูปแบบ Form (Type) , เปลี่ยนหัวข้อ (Title) , เพิ่ม Description และ เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท (Personal data disclaimer)

2. Fields เข้าไปจัดการ field อื่น ๆ เพิ่มได้ที่ “Manage custom fields”

3. Options ตัวเลือกสำหรับเพิ่มที่อยู่เว็บไซต์

4. Style ตัวเลือกสำหรับปรับเปลี่ยนสี

5. Publish ตัวเลือกสำหรับ Copy HTML Code ไปไว้ที่เว็บไซต์ เมื่อปรับแต่งตามรูปแบบที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้คลิก “Save Form” Form ที่สร้างไว้จะถูกเก็บไว้ที่ My Forms

6. Button กำหนดข้อความที่แสดงในปุ่มButton

7. Add contacts to เลือก list contact ที่ต้องการเก็บ Contact

Did this answer your question?