สร้าง TEMPLATES

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

หน้า Templates ประกอบด้วย My Templates เป็น Templates ที่ผู้ใช้ได้สร้างเอาไว้

Gallery รวม Templates Gallery

เมนู Create เลือกสร้าง Templates ได้ทั้ง Email และ Raw HTML

Step1

คลิกปุ่ม “Create” >> เลือกสร้าง Template แบบ “Email”

เข้ามาแล้วจะเห็นรูปแบบ Template ที่สามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง ทางด้านขวา จะเป็นแถบเครื่องมือ ประกอบด้วย Layout Design และ Styles

Step2

เริ่มจากเปลี่ยนรูปโดย “คลิกที่รูป" จะมีแถบเครื่องมือให้คลิกที่ ไอคอนรูป

Step3

จากนั้น “นำรูปที่ต้องการมาวาง" หรือ คลิกที่ upload media

Step4

เมื่ออัพโหลดรูปเสร็จ ให้คลิก “เลือกรูปที่ต้องการ”

Step5

หรืออีกวิธีคือ คลิกเมาส์ที่ไอคอน Image และลากมาวางที่ต้องการ

จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการ

เป็นอันเสร็จสิ้น

Step6

คลิกเลือก Layout ข้อความ, รูป และ ปุ่ม จากแถบเครื่องมือ ด้านขวา แล้วลากมาวางที่ Template ได้ทันที (ตามรูปตัวอย่าง)

Step7

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขนาดของข้อความหรือตัวหนังสือได้ โดยคลิกที่ “กล่องของข้อความ” จะมีแถบเครื่องมือสำหรับแก้ไขตัวอักษรให้เลือก (ตามรูป)

ตัวอย่างการเพิ่มปุ่ม (Button) เลือกปุ่ม และนำมาวางที่ Template จากนั้นก็เพิ่มตัวหนังสือ ปรับขนาดตัวหนังสือ โดยคลิกที่ปุ่ม (ตามรูป)

Step8

ตัวอย่าง “Test” มุมมอง สำหรับมือถือ และ กลับไปที่มุมมองแบบคอมพิวเตอร์ คลิกที่ไอคอน “รูปคอม” ด้านบน

Did this answer your question?