ตั้งค่า UNSUBSCRIBE

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เข้าไปที่เมนู Setting > เลือก Manage Unsubscribed 

Step 2 

เมนู Unsubscribe ใน Settings สามารถเพิ่ม Subscription Link ได้

สามารถเพิ่มหรือ ลบ Logo ได้

ตัวอย่าง Unsubscribe
Did this answer your question?