Restore Data

การกู้คืนข้อมูล
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เข้าที่หน้าคอนโซล ผู้ดูแลระบบ https://admin.google.com

Step2

ขั้นตอนต่อมาให้คลิกที่ ไดเรกทอรี และไปที่ ผู้ใช้

Step3

เลือกยูสเซอร์ที่ต้องการกู้ข้อมูลคลิก เพิ่มเติม เลือก กู้คืนข้อมูล

Step4

กรอกรายละเอียดการกู้คืนข้อมูลเช่น ช่วงวันที่ ประเภทที่ต้องการกู้คืนข้อมูลเช่น ไดร์ฟ หรือ Gmail

เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลครบแล้วคลิกที่ กู้คืน
*สามารถกู้ได้แค่ภายใน25 วัน
Did this answer your question?