ใช้งานหน้า WEBMAIL ไม่ได้เพราะ INTERNET มีปัญหา

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

หากกำลังใช้งานอยู่แล้วมี Error แจ้งทางด้านล่างว่า Server Unreachable หมายถึง Internet ที่ใช้งานอยู่อาจมีปัญหา

วิธีแก้ไขคือ ตรวจสอบระบบ Internet ว่าสามารถใช้งานได้ตามปรกติหรือไม่ หาก Internet ใช้งานได้ตามปรกติแต่ยังมี Error แบบเดิมอยู่ รบกวนแจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อทำการตรวจสอบในขั้นต่อไป

Did this answer your question?