ไม่ได้รับอีเมลหรืออีเมลส่งไม่เข้า

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล ส่วนใหญ่จะมีอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ ตอบกลับไปที่ผู้ส่ง ถ้าหากไม่มีเบื้องต้นให้ตรวจสอบจาก Log ที่ทาง admin เป็นคนดูแล ว่ามีอีเมลเข้าไปที่ระบบหรือไม่ หากพบว่ามีอีเมลโชว์ใน Log แต่อีเมลไม่เข้า Inbox รบกวนแจ้งกับทาง Support ของ Mail master เพื่อทำการตรวจสอบระบบ และหากไม่พบทั้งใน Log และ inbox สาเหตุที่อีเมลไม่เข้านั้นอาจจะเกิดจาก

1 ระบบ Internet มีปัญหา

2 email อาจถูกกรองไว้ใน Spam quarantine

3 ระบบมอง email ที่ส่งเข้ามาว่าเป็น Spam เนื่องจากมีการตั้งค่าไม่ถูกต้อง

4.ระบบส่งออกของทางผู้ส่งมีปัญหา

5 Server อาจมีการขัดข้องชั่วขณะ

6 Email เต็ม

Did this answer your question?