เริ่มต้นใช้งาน THUNDERBIRD บน MAC

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ดาวน์โหลด Thunderbird จากลิ้งค์ https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/

เมื่อโหลดเสร็จให้เปิดโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา

Step2

ลากไอคอน "Thunderbird" (รูปนก) ไปที่ "Folder" สีฟ้าด้านขวาจากนั้นโปรแกรมจะถูกติดตั้งและสามารถเปิดจาก Finder ที่เครื่อง Mac ได้เลย

Step3

ข้ามมาที่โปรแกรม Thunderbird แล้ว คลิกที่ "Tools" แล้วเลือก "Account Settings" เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมล

Step4

คลิกที่ "Account Actions" แล้วเลือก "Add Mail Account"

Step5

กรอก ชื่อ อีเมล และ รหัสผ่าน ของอีเมลที่ต้องการเพิ่มเสร็จแล้ว กด "Continue"

Step6

กดที่ "Manual config"

Step7

ตั้งค่า ในช่อง Incoming เป็น "IMAP"

Server hostname Incoming เป็น "imap.mailmaster.co.th"

Port เลือก "993"

SSL เลือก "SSL/TLS"

ในช่อง Outgoing : SMTP

Server hostname Outgoing เป็น "smtp.mailmaster.co.th"

Port เลือก "587"

SSL เลือก "STARTTLS"

เสร็จแล้วกด Re- Test

Step8

กด "Done" และเริ่มใช้งานได้ทันที

Did this answer your question?