อีเมลไม่สามารถส่งออกได้ หรือ ผู้รับไม่ได้รับอีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

ในกรณีที่อีเมลส่งไม่ออกสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น

1.ระบบ Internet ที่ใช่อยู่ ตอนนั้น มีปัญหา

2.ส่งไฟล์ที่มีนามสกุลไม่อนุญาตให้ส่ง

3.ส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินไป

4.อีเมลที่ส่งออกโดน Blacklist

5.ชื่ออีเมลที่ส่งไม่มีอยู่จริง (ชื่ออีเมลผิด)

6.อีเมลปลายทางเต็ม

7.Server ปลายทางไม่อนุญาตให้เข้าระบบ เป็นต้น

หากพบปัญหาดังกล่าว สามารถ ดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นจาก “ปัญหาที่พบบ่อย” หรือ แจ้งกับทาง Support ของ Mail master เพื่อทำการตรวจสอบ

Did this answer your question?