การ DOWNLOAD ไฟล์จาก DRIVE

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกไฟล์ที่ต้องการ Download จากนั้นคลิกที่ Icon Download ใน Toolbar

Step2

Save File แล้วกด Ok

Did this answer your question?