การ SYNC ข้อมูล CALENDAR บน MS 2007

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

วิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม OUTLOOK CALDAV SYNCHRONIZER สามารถดูได้จากลิงค์นี้ - https://goo.gl/sjT4jY

Step1

คลิกที่ ปฏิทิน

Step2

คลิก Synchronizer Profile

Step3

คลิกที่ + Add New Profile

Step4

คลิก Generic CalDav/CardDAV

Step5

คลิก OK

Step6

คลิก Show Advanced Settings

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

6.1 กรอก DAV URL “ https://d.mailmaster.co.th/caldav/

6.2 กรอก Email Password ของตัวเอง

6.3 คลิก Use WebDAV collection sync

6.4 ตั้ง Synchronizer interval (minutes) เป็น 30

6.5 คลิิก Perform synchronization in chunks

จากนั้นกลับมาคลิกที่ Test or discover settings

Step7

เลือก โฟล์เดอร์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK

7. 1 คลิก OK

7.2คลิกที่ Synchronization

Did this answer your question?