การ SYNC ข้อมูล CALENDAR บน MS 2016

CalDav Synchronizer (Outlook 2016)
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

วิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม OUTLOOK CALDAV SYNCHRONIZER สามารถดูได้จากลิงค์นี้ https://goo.gl/sjT4jY

Step1

คลิกที่ ปฏิทิน คลิก CalDav Synchronizer

Step2

คลิกที่ Synchronization Profile คลิกที่ + Add New Profile คลิก Generic CalDav/CardDAV คลิก OK

Step3

คลิก Show Advanced Settings

Step4

กรอก Name

เลือก Synchronize items immediately after change

คลิกเลือกโฟลเดอร์

คลิก ตกลง

Step5

กรอก DAV URL “ https://d.mailmaster.co.th/caldav/

กรอก Email Password ของตัวเอง

คลิก Use WebDAV collection sync

ตั้ง Synchronizer interval (minutes) เป็น 30

คลิก Perform synchronization in chunks

จากนั้นกลับมาคลิกที่ Test or discover settings

Step6

เลือก โฟล์เดอร์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK

Step7

คลิก OK คลิกที่ Synchronization now

Did this answer your question?