การแชร์ไฟล์กับทีมงาน

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกโฟลเดอร์ใน Folder tree

Step2

คลิกที่ Folder-specific action icon ถัดจากชื่อโฟลเดอร์ คลิกที่ "Permissions/Invite people"

Step3

กรอกอีเมลภายในที่ต้องการแชร์ ที่ "Add people"

Step4

หากต้องการแชร์โฟลเดอร์ย่อยด้านในด้วยให้ เลือก "Apply to all sub folders"

Step5

จากนั้นกด "Save" เพื่อทำการแชร์ข้อมูลไปยังทีม

Did this answer your question?