การแก้ไขการนัดหมาย

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

การแก้ไขการนัดหมาย ทำได้โดยการคลิกที่การนัดหมาย

หากอยู่ในหน้า Calendar View ให้คลิก Edit ในหน้าต่าง Pop-up

หากอยู่ในหน้า List ให้คลิก Edit ใน Toolbar เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กด Save เพื่อเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย

หมายเหตุ สามารถคลิกค้างเพื่อลาก การนัดหมายย้ายไปวันหรือเวลาที่ต้องการได้เลย

Did this answer your question?