การแยกหมวดหมู่อีเมลด้วยป้ายสี

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือก อีเมล ที่ต้องการทำป้ายสี

Step2

คลิกที่ Set color icon ใน toolbar เลือกสีจาก menu หากต้องการลบสีออกให้คลิกที่ None ใน Set color menu ​

Did this answer your question?