การบันทึกผู้รับอีเมลทั้งหมดใน DISTRIBUTION LIST

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกที่อีเมลที่ต้องการเชิญ

Step2

คลิกที่ Action icon จากนั้น เลือก Save as distribution list เพื่อสร้างรายการการแบ่งปัน

Step3

ตั้งชื่อ distribution list ใน Name และเพื่มคนใน List โดยการกรอกอีเมลที่ Add contact

Step4

กด Create ทางด้านบนเพื่อสร้างรายการ

Did this answer your question?