การเพิ่มผู้ติดต่อจาก VCARD ผ่านอีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกอีเมล มีแนบไฟล์ vCard จากหน้า Email

Step2

คลิกที่ไฟล์แนบ แล้วคลิกที่ Add to address book ในเมนู

Did this answer your question?