การเริ่มต้นใช้งาน THUNDERBIRD

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ดาวน์โหลด Thunderbird จากลิ้งค์ https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/

Step2

หลังจากดาวน์เสร็จกดติดตั้ง กด "Run"

Step3

กด "Next"

Step4

เลือก Standard จากนั้นกด "Next"

Step5

กด "Install"

Step6

กด "Finish"

Step7

เปิดโปรแกรม จากนั้น กด "Set as Default"

Step8

กดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดจากนั้นไปที่ Tool > Options เลือก "Advanced" จากนั้น "เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออก" แล้วกด "OK"

Step9

ไปที่ "Tools" > "Account Setiings"

Step10

กด Account Actions > Add Mail Account กรอก "ชื่อ Email และ Password" แล้วกด "Continue"

Step11

กดที่ "Manual config"

Step12

กรอก Incoming : imap.mailmaster.co.th Port : 993 SSL : SSL/TLS

Outgoing : smtp.mailmaster.co.th Port : 587 SSL : STARTTLS

จากนั้นกด "Re-Test"

Step13

กด "Done" ติดตั้งเสร็จสิ้น

Did this answer your question?