การค้นหาอีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหาที่ Search bar

Step2

จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการค้นหาจากทางด้านขวาถัดจาก Search bar

Step3

กด Enter เพื่อทำการค้นหาอีเมล

Did this answer your question?