การล้างข้อมูลในโฟลเดอร์อีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการล้างจากใน Folder tree

Step2

คลิกที่ Folder-specific actions icon ถัดจากชื่อของโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก Clean up

Did this answer your question?