การลบอีเมลทั้งโฟลเดอร์

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

ใน Folder tree เลือกโฟลเดอร์ อีเมลที่ต้องการลบ

Step2

คลิกที่ Folder-specific actions icon ถัดจากชื่อของโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก Empty folder.

Did this answer your question?