การลบการนัดหมาย

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

การลบการนัดหมาย ทำได้โดยการคลิกที่การนัดหมาย

- หากอยู่ในหน้า Calendar View ให้คลิก Delete ในหน้าต่าง Pop-up

- หากอยู่ในหน้า List ให้คลิก Delete ใน Toolbar

Did this answer your question?