การโชว์ลิงก์เพื่อทำการแชร์ไฟล์

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

สามารถทำได้โดยการ คลิกที่ไฟล์ แล้วคลิกที่ Action ใน toolbar แล้วเลือก "Show internal link"
Did this answer your question?