การส่งอีเมลถึงผู้เข้าร่วม

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

สามารถส่งอีเมล์การนัดหมายให้กับผู้เข้าร่วมได้ โดยการคลิกที่การนัดหมาย

หากอยู่ในหน้า Calendar View ให้คลิก Send email to all participants ในหน้าต่าง Pop-upหากอยู่ในหน้า List ให้คลิก Send email to all participants ใน Display area กรอกข้อมูลรายละเอียดแล้ว กดส่ง Send a new E-mail

Did this answer your question?