การส่งต่ออีเมลแบบอัตโนมัติ

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ System menu icon ด้านบนขวาของ menu bar คลิก Setting ที่ menu

Step2

เลือกหัวข้อ Mail ทางด้านซ้าย แล้วคลิก Auto Forward

Step3

ใส่อีเมลที่ต้องการ Forward จากนั้นเลือกที่ enable

Step4

หากต้องการให้เก็บข้อความอีเมลที่ส่งต่อไว้ด้วยให้เลือก Keep a copy of message​

Did this answer your question?