การสร้าง DISTRIBUTION LIST จากรายชื่อผู้เข้าร่วมนัดหมาย

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

สามารถทำได้โดยการคลิกที่การนัดหมายในหน้า

- หากอยู่ในหน้า Calendar View ให้คลิก Save as distribution list ในหน้าต่าง Pop-up

- หากอยู่ในหน้า List ให้คลิก Save as distribution list ใน Display area เพื่อทำการสร้างรายการ

Did this answer your question?