การตั้งค่า ลายเซ็น

การตั้งค่า ลายเซ็น
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ System menu icon ทางด้านบนขวา ของ menu bar จากนั้นคลิกที่ Settings

Step2

คลิกที่ Mail ทางด้านซ้ายมือจากนั้นเลือก Signatures แล้วคลิกที่ "Add new signature"

Step3

กรอกรายละเอียด ของลายเซ็นที่ต้องการ จากนั้นกด "Save" เพื่อทำการบันทึกลายเซ็น

Did this answer your question?